Mijn wanhoop struint al tijden.......


Mijn wanhoop struint al tijden
Op zoek naar antwoorden

Het zoekt
In verlaten straten
Spaart zelfs zijn steegjes niet

Op zoek naar antwoorden
Verdwaald in zijn eigen geest

Op zoek
Naar antwoorden op vragen
Vragen
Die het zelf niet kent

Op zoek
Naar dat
Dat wat hij zelf niet weet

Wie weet
Niet herkennen zou
Als hij het zou zien
Daar ergens
Waar het dwaalt

Iets
Wat een antwoord geeft
Op de wanhoop wat leeft

Een wanhoop
Zonder naam
Maar het controleert
Al tijden zijn bestaan

Wat is het doel
Het doel
Achter dat gevoel
Die wanhoop
Wat hij voelt

Een wanhoop
Zonder naam
Vindt geen antwoord
Wat een naam dragen zal

Het struint
Wanhopig door

Wie weet
Nog voor hoelang

Zal hij struinen
Deze eenzame geest
Verdwaald
Door die verlaten straten

Straten
Waarvan hij zelfs
Zijn steegjes niet spaart
Immers
Wie weet

Leeft het antwoord daar…..

© Teyfik Cosgun


Populaire posts