Het geluk kwam te vroeg.....


Wij zijn het
Het vleesgeworden verlangen
Op zoek
Naar het antwoord
Wat het verlangen stilt

Soms
Vindt het verlangen
Het antwoord
Maar vindt het te vroeg
Het antwoord dat hij zocht

Laat het verlangen
Per ongeluk
Het antwoord vallen

Leeft het niet langer met de vraag
Zijn antwoord is bekend

Leeft het verder
Niet langer op zoek

Maar leeft het verder
Met heimwee
Heimwee
Naar het antwoord
Die hij had

Het geluk was bekend
Maar het viel daar
Onverwachts uit zijn handen

Het kwam te vroeg
Het antwoord
Op het verlangen

Te groot was het
Het geluk al vroeg op zijn pad

Het geluk
Wat niet te dragen was

Te kleine handen
Het glipte
Tussen zijn vingers
Onvolwassen

Het kwam te vroeg
Daar waar het hart om vroeg

Zoals een roos
Wat de zomer kent
Maar pas bloeit in de winter

Op zoek naar de zomer
Die is vergaan

Geen zoektocht meer
Maar heimwee

Heimwee
Naar dat
Wat voor hem
Te vroeg kwam

Slechts nog
Heimwee op zijn pad…

© Teyfik Cosgun
Populaire posts