Een schaduw die groter werd ongezien......Soms
Breekt het beeld

Treedt een achtergrond
Plotseling
Onverwachts
Op de voorgrond

Een schaduw
Die ongezien leeft
Groter werd

Groeide
Ongezien

Een schaduw
Groter
Dan het geluk
Die het ooit schaduw gaf

Het geluk als gestalte
Maar een schaduw had

Een schaduw
Die groter werd
Groeide
Ongezien

Een schaduw
Wat leefde
Trouw aan de gestalte
Die het ooit behelsde

Trouw
Maar zijn eed brak

Niet langer trouw was
Aan de achtergrond

Een schaduw
Wat de voorgrond zocht

De voorgrond
Van het toneel

Het toneel
Waarop ik stond
De gestalte stond
Ik die ooit geboorte gaf

Geboorte
Aan de schaduw
Die zich nu op het toneel begaf

Het is zijn domein
Het toneel

Hij die vanaf heden
Op de voorgrond leeft

Een schaduw
Wat leeft

Leven geeft
Leven
Aan de gestalte
Die de schaduw zelf
Ooit het leven gaf

Hij die zwijgt
Toegeeft
In stilte
Toekijkt

Kijkt
Naar een schaduw
Wat leeft

Toekijkt
Vanuit de schaduw
Waarin het zich nu zelf begeeft

Toekijkt
Maar
Vrede heeft

Zwijgt
Het is zijn schaduw wat leeft…….

© Teyfik Cosgun


Populaire posts