Ergens aan een verdwaalde kade.....

Het riet
Aan de kade
Zingt een lied

Uit volle borst
Vol vertrouwen

Het zingt
Terwijl
Het vrolijk danst
Het danst samen
Met de wind

Zing
Zing nog een keer
Dat lied
Het lied wat je daar zong

Een wind wat danst
Met het riet wat zingt
Hoop danste
Voor even daar
Aan een verdwaalde kade

Was mijn ogen
Nog één keer
Hoop wat danst
Uit volle borst zingt

Het zong en danste
Onverwachts
Toonde het voor even
Haar tedere gezicht
Het leefde
In het riet
Voor even
Ergens daar
Aan een verdwaalde kade

Daar
Zag ik voor even
Hoop
Haar gezicht
Het zong en danste
Vol vertrouwen
Gedragen
Door de wind....

© Teyfik Cosgun


Populaire posts