Een druppel met een naam...

Ook al ben ik
Een kiezelsteen
Op een verlaten strand

Een korreltje zand
Wat verdwaalde
Zichzelf niet meer herkent
Wat dwaalt in de Sahara

Een verloren druppel
Wat ooit zoet geboren was
Het viel verkeerd
Verdronk
Ergens in de zoute zee

Het was er voor even
Een van de velen
In stilte gekomen
In stilte gegaan

Een druppel
Wat leefde in de oceaan

Een gezicht
Een naam
Het had een begin
Het had een einde
Maar weinigen
Die wisten
Kenden zijn naam

Een druppel
Met een naam
Het verdwaalde
In de oceaan
Niemand die het wist
Hadden geen weet
Van zijn bestaan

Een gisteren
Zonder naam

© Teyfik Cosgun


Populaire posts