Wat woorden als troost......

Als je struint in die zon 
Vergeet de schaduw niet 

Daar waar het lot teert 
Leeft 
In het zicht 
Van gekwelde zielen 


De gevallenen 
Zij die jij niet ziet 

Zij 
Die de eigen schaduw bevechten 
Het niet overstijgen kunnen 
Moedig 
Maar moegestreden
Moe van het vechten zijn 

Zij die leven als de schaduw  
Van de schaduw
Die ze bestrijden 
Of misschien ook niet 
Niet meer strijden 
Berusten 
De hoop verloren hebben 


Ik spreek tot hen 
Zij die het licht niet dragen kunnen 
Zij die mij niet zien 
Niet zien kunnen  
Maar misschien de stem horen 
De stem die tot hun spreekt 
Vanuit het licht 
Naar de schaduw schreeuwt 


Ik struin in de zon 
Maar vergeet de schaduw niet 
Daar 
Waar ook ik geboren ben 
Herboren ben 
Een welbekende plek
Het thuis 
Waar ook ik leefde 
Als een bron 
Waarop het lot teerde 


Leefde als de schaduw 
Van een schaduw 
Die het niet kon verslaan 
Vanuit die schaduw 
Verlangde naar de zon 
Stralen 
Die het niet grijpen kon 

Overleefde in de schaduw 
Als de schaduw van 
Je oude buurman 
Zonder dat je het wist 

Hoor een verleden 
Waarin hoop 
Uiteindelijk deed leven 
Terwijl ik naast je leefde 
In een schaduw 
Die ons beiden was vergeten 

Schaduwen die strijden 
Om hoop te doen overgeven 
Hoop opgeeft 
Het beetje hoop 
Wat nog leefde 
Leeft 
Soms 
Zonder dat we het zelf weten 
Verscholen uit het zicht 
Van de bron 
Wat zelf opgeven wilde 
Wie weet 
Opgegeven heeft 

Het leeft 
Overleeft 
Zonder dat we het zelf weten 
Het is daar ergens
De drang om te leven
Dat wat hoop heet 


Om lief te hebben 
Geliefd worden 
Zonder dat we het weten 
Of zijn vergeten 

Luister naar deze woorden 
Van een lotgenoot 


Een lotgenoot verscholen 
Eén die je niet kent 
Maar zijn verdwaalde woorden 
Misschien hoort 
Onverwachts tegenkomt 
 

Schaduwen die leven niet 
Ze buigen uiteindelijk 
Vroeg of laat 
Bij het horen van de honger
Een honger die niet stilt 
Het verlangen naar een zon 
Een prachtige zon
Jouw zon, die uiteindelijk komt 


Een zon wat in het verlangen 
Uiteindelijk geboren wordt 
Zijn schaduwen verjaagt 
De hand reikt 
De hand die het zocht 
Die het nodig had 
Een morgenzon 
Die in de zon wandelde
Al wandelend 
De schaduw niet vergeten was 
Jouw niet vergeten is 

Ik vergeet jullie niet 
Hou vast 
Een morgen komt 
Onverwachts 
Het wandelt voorbij 
Als morgenzon 
Echt waar 

Een reikende hand 
Die je omhoog trekt 
Zodat je die schaduw overstijgt 
Weer rechtop staat 
Wandelen kunt 
Wandelen 
Naast mij 
In die zon 
Weer leeft in die stralen 
Die het zo lang 
Niet zien kon 


Leef 
Maar vergeet de schaduw niet 
En als je kunt 
Reik een hand 
Een hand naar de gevallenen 
Het oord verlaten heeft 
Maar niet vergeten 
Al wandelen we in de zon 

Bloedbroeders 
Strijders 
Uit dezelfde strijd 
Overlevenden 
Van een strijd 
Die geen einde kent 
Maar niet meer bang is 
Voor de schaduwen die het kent


© Teyfik CosgunPopulaire posts