Vliegen lukt niet meer.....

Spaar me je medelijden
De schamele troost
Een troostprijs
Die niemand wil
Voor de verliezers in deze
Het slachtoffer van de strijd
Iedereen ziet het
Maar niemand begrijpt


Goed bedoelde woorden
Soms
Een verdwaalde arm
Die mijn schouders vond
Maar voor ik er erg in had
Alweer verdwenen was


Zoals alles langzaam verdween
De zon
Het gelach
De warmte die je gaf
Het ons wat ooit was
Dat wat ons vleugels gaf
Het is niet meer
Van de grond komen
Lukt niet meer
Geen vleugels meer
Vliegen lukt niet meer……

© Teyfik Cosgun


Populaire posts