Tijd tikt ons niet meer.....

De tijd tikt ons niet meer
Het is ons vergeten
Tikt verder
Gestaag
Zoals het altijd doet
Tijd tikt door
Maar kent ons niet meer


De tijd voor jou
Tikt apart van mij
Wie weet
Tikt het jou
Eerder
Als mij
Maar het tikt
Ook al tikt
Het ons niet meer
Tikt jou
Of mij
Het maakt niet uit
Het tikt apart
Apart van jou
Apart van mij

Het tikken
Tikt verder
Het tikken
Wat geen ons meer kent
Leeft verder

Tijd
Tikt verder
Terwijl voor mij
Tijd stil stond
Er geen tikken bestond
Tikte tijd door
Vergat het mij
Wie weet
Tikte het voor jou door…..


© Teyfik CosgunPopulaire posts