Het leven was goed.....

Ik blader door het verleden
Pagina’s snellen voorbij
Een snelle vaart
Naar verre oorden
Een oude realiteit
Die in het heden
Niet standhouden kon
Er niet meer is
Maar toen bestond

Ik kan poëtisch schrijven
Over vergane glories
Gedoofde liefdes
Of kansen onbenut
Ik zie bladzijden
Met spoken en demonen
Maar ook die zijn gestorven
Verscholen in het stof
Ergens in het begin

Er heerst voldoening als ik lees
De tijd is gevlogen
Het boek is dik
Vol sprookjes en verhalen
De zwarte bladzijden daar gelaten


Het pakt zijn pen en schrijft
Schrijft nog een bladzijde
De rit zover is mooi
Zijn geest is rijk
Dronken van herinneringen
Licht en duisternis
Hemel en hel
Van de zevende hemel
Naar liefdeloosheid
De zon de sterren
Hun warmte gekend
Die slechts zijn waarde kent
Door strenge winters
De schaduwen in de mist
Die het ook heeft gekend
Maar niet langer vreest
Ik heb geen spijt
Heb het leven geleefd
Ik bladerde terug en zag
Het leven was goed……


© Teyfik Cosgun


Populaire posts