Geef een aap een ring.....

Een beest met rede
Is nog altijd een beest
Geef een aap een ring
Een naam
Een gezicht


Zogenaamde rede
Ethiek zeg moraal
Voor een beest
Wat spreekt
Een naam draagt


Zalvende woorden vallen
Voor eigen parochie
Het beestachtige
Met mooie woorden verhult
Verscholen in het klappen
Van zijn blinde volgers
Klappen
Die het oor verdoven


Zijn handen wast
In vermoordde onschuld
Op een kerkhof
Zijn parade houdt
Daar
Waar ooit de natuur leefde
Broederschap heerste
Maar verlaten is
Gestorven is
De betonnen apenheul

Een herinnering wat leeft
Onder de voeten van het beest
Een aap met een ring
Een gezicht
Een naam


Het noemt zichzelf ego
De moordenaar van de natuur
Die zichzelf vandaag opwerpt
Als held in het laatste uur


Het beest
Kent geen schaamte
Waarom zou het ook
Het heeft immers een ring
Het heft zijn kin
Zie

Een aap
Met een gezicht
Een naam en een ring
Is dat niet
Waar alles om draait
Waarom dit alles bestaat

© Teyfik Cosgun


Populaire posts