Een zee wat kolkt.....

Er is een zee wat kolkt
Kolkt door een verlaten
Een verlaten wat blaast
Als zuiderwind
Die al blazend de tranen
Over de kades doet slaan


Een zee van tranen
Die de ogen niet dragen kan
Het slikt, stikt
Het zwijgt
Maar zijn ogen verraden
De kolkende zee die leeft
De storm wat leeft

Een kolkende zee
Wat geen uitgang vindt
Noodgedwongen
Over de balustrades springt
Berustend zwicht
Gebukt onder het gewicht
De tranen offert
Die het leed verraden
De kades verraden
Die het leed
Niet meer dragen konden……


© Teyfik Cosgun


Populaire posts